Cadre didactice

În cadrul Grădiniţei nr. 196 îşi desfăşoară activitatea 13 cadre didactice calificate în specialitatea învăţământ preşcolar. Experienţa în învăţare şi calitatea actului didactic sunt reliefate prin multitudinea activităţilor desfăşurate, cu feedback pozitiv.