Istoric

Grădinița nr. 196 este parte din rețeaua școlară a unităților de învățământ preșcolar din sectorul 3, București.  A fost înființată în anul 1975, cu aria construită de 791 mp, având 10 săli de grupă, bucătărie, oficii, cabinet medical școlar, curte amenajată pentru loc de joacă.  În prezent funcționeză cu 8 grupe de program prelungit, un efectiv de 184 de preșcolari, 13 cadre didactice, 9 persoane încadrate pe posturi nedidactice, un administrator de patrimoniu, un administrator financiar și un director.