INSCRIERE

ÎNSCRIERE GRUPE PREȘCOLARI CORP NOU GRĂDINIȚA NR.196

SEPTEMBRIE 2022

 

 În conformitate cu aprobarea suplimentării planului de școlarizare pentru Grădinița nr. 196 având în vedere extinderea unității cu un corp nou de clădire, în baza procedurilor specifice privind înscrierea preșcolarilor în anul școlar 2022-2023, prin decizie internă a unității de învățământ pentru concretizarea planului de școlarizare în perioada 12-23.09.2022 se vor desfășura înscrieri după cum urmează, în funcție de programul de înscrieri afișat:

  SĂPTĂMÂNA 12-16.09.2022

  SĂPTĂMÂNA 19-23.09.2022

 

PROGRAMUL PENTRU ÎNREGISTRAREA SOLICITĂRILOR DE ÎNSCRIERE

 

 

  SĂPTĂMÂNA 12-16.09.2022

LUNI 12.09.2022- INTERVAL 10-12

MARȚI 13.09.2022 – INTERVAL 10-12

JOI 15.09.2022 – INTERVAL 12-13

VINERI 16.09.2022 – INTERVAL 10-11

  SĂPTĂMÂNA 19-23.09.2022 

MARȚI 20.09.2022 – INTERVAL 10-12

MIERCURI 21.09.2022 – INTERVAL 13-14

JOI 22.09.2022 – INTERVAL 10-13

 

AVÂND ÎN VEDERE PROGRAMUL EDUCAȚIONAL AL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI ÎNTOCMAI PROGRAMUL DE DEPUNERE A SOLICITĂRILOR DE ÎNSCRIERE!

 

 

 

Documente necesare înscrierii, depuse de părinte/tutore /reprezentantul legal la unitatea de învăţământ:

 • – Cerere de înscriere – generată de SIIIR
 • – Copie certificat de naştere copil
 • – Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal
 • – Adeverinte salariati ( ambii parinti )
 • – Hotărâri judecătorești (dacă este cazul)
 • – Declarația-acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii părinți/tutore/reprezentant legal 
 • – Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se depune  la momentul începerii anului școlar)
 • – Copie a documentului eliberat de ISMB și copie a documentului medical care justifică amânarea începerii școlarizării pentru copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data de 31.08.2021 (conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 430/2004 pentru aprobarea Baremului medical cu afecţiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii şcolarizării la vârsta de 6 ani)
 • – Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care au optat .

 

 

 

INFORMAȚII DE INTERES:

 

 • pentru anul școlar 2022-2023 corpul nou al Grădiniței nr. 196 are un plan de școlarizare aprobat de 300 de copii repartizați în 15 grupe cu  program prelungit;
 • număr locuri pe grupe de vârstă conform PLANULUI DE ȘCOLARIZARE:

 

PROGRAM PRELUNGIT:  

6 grupe Mici = 120 de locuri                                5 grupe Mijlocii = 100 de locuri

4 grupe Mari = 80 de locuri