Activitati Extrascolare

Grădiniţa nr. 196 este parte integrată a proiectelor educaţionale de impact în ceea ce priveşte educaţia ecologică, educaţia financiară, educaţia incluzivă precum şi pentru dezvoltarea creativităţii preşcolarilor. Astfel printre activităţile extraşcolare desfăşurate menţionăm: 

– proiecte de parteneriat cu teatre şi organizaţii nonguvernamentale care implică activităţi recreative, punerea în scenă de piese de teatru sau activităţi de relaxare pentru copii şi părinţi; 

– activităţi care implică educaţie financiară şi anteprenorială – expoziţii cu vânzare, târguri cu vânzare; 

– proiecte de educaţie ecologică – ECOTIC, Grădina de Relaxare, Linişte şi Învăţare; 

– proiecte care susţin şi încurajează lectura: Să citim 100 de poveşti!

– vizite, excursii, picnicuri; 

–  concursuri şi competiţii şcolare;

– activitati in aer liber, vizite la muzee, la gradina zoologica, la gradina botanica, la teatru etc.